Openbare verlichting

Het Beheerplan (assetsheet) Openbare Verlichting is gericht op het beheer en onderhoud van openbare verlichting in de gemeente Steenbergen. De asset omvat alle masten, armaturen, lampen en kabels. Buiten de scope valt sportveldenverlichting, verkeersregelinstallaties, lichtreclames en onderdelen welke aan lichtmasten hangen zoals camera’s, banners, bloembakken, feestverlichting, vlaggen en bebording. Het beheerplan is geldig voor de planperiode 2022 tot en met 2025.

Onderhoud

  • Er wordt zowel preventief als correctief onderhoud uitgevoerd om de openbare verlichting op orde te houden. Het preventief onderhoud is gericht op het 2 keer per jaar schouwen van de verlichting langs doorgaande wegen en industrieterreinen. Het correctief onderhoud is gericht op het herstellen op basis van klachten en meldingen, de schouw en eigen constateringen. Klachten en meldingen worden over het algemeen binnen 5 werkbare dagen opgelost. Storingen aan elektriciteitskabels kunnen aanmerkelijk langer duren voordat deze kunnen worden verholpen.
  • Onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed binnen een meerjarig onderhoudscontract. Dit contract loopt tot en met 2022 met een optie op verlenging tot en met 2025.
  • Het verhalen van schades als gevolg van aanrijdingen en vandalisme is een complex en tijdrovend proces en is daarom ondergebracht in een contract met NODR.

Hieronder een overzicht van de beschikbare budgetten en de gerealiseerde uitgaven voor 2022:

Openbare verlichting

Budget

Uitgaven

Uit te voeren na 2022

Onderhoud en exploitatie

Onderhoud, remplace

136.500

90.532

-

Energiekosten

100.000

123.683

-

Investeringen

Verv. Masten openb.verlichting 2021

191.400

77.890

113.510

Verv. Armaturen openb.verlichting 2021

325.637

47.022

278.615

Verv. masten openbare verlichting 2022

14.858

-

14.858

Verv. armaturen openbare verlichting 2022

42.932

-

42.932