"Van gemeente naar gemeenschap"

Voorwoord

Als basis voor de begroting en de jaarrekening 2016 diende het raadsprogramma 2014-2018 ‘van Gemeente naar Gemeenschap’. De uitvoering van het programma verloopt voorspoedig.

Met de jaarstukken 2016 leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2016, vastgesteld op 5 november 2015. Het college doet bij de aanbieding van de jaarstukken een voorstel hoe het voordelige resultaat te bestemmen.

Het college

Het college van burgemeester en wethouders