Voorwoord

Wij bieden u hierbij de jaarstukken over 2022 aan. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2022.

De jaarstukken zijn in de junivergaderingen oordeelsvormend behandeld in de gemeenteraad. Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad de jaarstukken 2022 vastgesteld.

Druk hier om verder te lezen

Het college van burgemeester en wethouders