Voorwoord

Wij bieden u hierbij de jaarstukken over 2021 aan. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2021.

De jaarstukken worden in de junivergaderingen oordeelsvormend behandeld in de gemeenteraad. Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad de jaarstukken 2021 vastgesteld.

Druk hier om verder te lezen

Het college van burgemeester en wethouders