Voorwoord

Wij bieden u hierbij de jaarstukken over 2018 aan. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2018.

De jaarstukken worden op 3 en 5 juni 2019 oordeelsvormend behandeld in de gemeenteraad. Op 27 juni 2019 staat de vaststelling van de jaarstukken gepland.

Druk hier om verder te lezen

Het college van burgemeester en wethouders