Voorwoord

Met gepaste trots bieden wij u de jaarstukken over 2017 aan. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2017.

De jaarstukken worden op 4 en 6 juni 2018 oordeelsvormend behandeld in de gemeenteraad. Op 28 juni 2018 staat de vaststelling van de jaarstukken gepland.

Druk hier om verder te lezen

Het college van burgemeester en wethouders