Voorwoord

Wij bieden u hierbij de jaarstukken over 2023 aan. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2023.

De jaarstukken zijn oordeelsvormend behandeld op de 12 juni in de gemeenteraad. Op 20 juni 2024 heeft de gemeenteraad de jaarstukken 2023 vastgesteld.

Druk hier om verder te lezen

Het college van burgemeester en wethouders