Financiële recapitulatie programma's

Begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Mens en samenleving

18.257

784

17,473-

19.057

784

18,272-

20.150

1.285

18,865-

Kunst, cultuur en erfgoed

794

79

716-

1.203

73

1,130-

1.054

51

1,003-

Leefomgeving en duurzaamheid

21.056

10.199

10,857-

23.620

11.250

12,371-

24.748

15.202

9,546-

Economie, toerisme en recreatie

11.127

6.182

4,945-

11.063

6.182

4,881-

12.088

5.961

6,128-

Bestuur en dienstverlening

3.801

1.021

2,780-

3.773

1.025

2,748-

3.025

652

2,373-

Sub-totaal programma's

55.035

18.265

-36.771

58.716

19.313

-39.403

61.065

23.151

-37.914

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

-

5.163

-

5.163

-

5.152

Algemene uitkeringen

-

37.952

-

39.010

-

39.880

Dividenden

-

19

-

19

-

21

Saldo financieringsfunctie

-

16

-

11

-

5-

Overige algemene dekkingsmiddelen

-

5

-

5

-

-

Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen

43.155

43.155

44.208

44.208

45.048

45.048

Overhead

8.107

-

-8.107

8.760

-

-8.760

9.649

-

-9.649

Heffing VPB

-

-

-

32-

-

32

32-

-

32

Onvoorzien

388

-

-388

60

-

-60

110

-

-110

Gereal. totaal saldo baten en lasten

63.530

61.420

2,111-

67.504

63.521

3,983-

70.792

68.199

2,593-

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Mens en samenleving

-

162

162

-

442

442

-

659

659

Kunst, cultuur en erfgoed

-

185

185

-

515

515

-

332

332

Leefomgeving en duurzaamheid

36

1.096

1.060

460

2.425

1.965

460

1.874

1.414

Economie, toerisme en recreatie

400

159

-241

400

205

-195

-

91

91

Bestuur en dienstverlening

86

1.155

1.068

86

1.357

1.270

66

1.384

1.319

Tot. Toev./onttrekk.reserves

523

2.757

2.234

946

4.944

3.997

525

4.340

3.815

Totaal lasten en baten

64.053

64.176

68.450

68.465

71.318

72.539

Gerealiseerd resultaat (+=positief)

123

14

1.221