Voorwoord

"Van gemeente naar gemeenschap"

De basis voor de begroting en de jaarrekening 2016 is het raadsprogramma 2014-2018 ‘van Gemeente naar Gemeenschap’. De uitvoering van het programma verloopt voorspoedig.

2016 was een jaar dat in het teken stond van een voorzichtig herstellende economie, van gezamenlijk de schouders eronder zetten en van verbindingen maken. Dat was goed zichtbaar aan de aantrekkende woningmarkt, een toenemende bedrijvigheid, het versterken van de samenwerking met organisaties, ondernemers en inwoners. Uitmondend in een prachtig publieksgala Chapeau! op vrijdag 4 november 2016.

Met de jaarstukken 2016 leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het beoogde beleid dat is opgenomen in de begroting 2016, vastgesteld op 5 november 2015. Over 2016 is een positief resultaat gehaald van € 3.027.600,-.

De belangrijkste financiële afwijkingen t.o.v. de begroting staan in de inleiding van de jaarstukken 2016. De afwijkingen zijn voornamelijk eenmalig van aard. Het college doet bij de aanbieding van de jaarstukken een voorstel hoe het voordelige resultaat te bestemmen.

Opties

Deel deze pagina: