Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000,-)

Begroting 2016

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Bestuur en veiligheid

5.229

-

-5.229

5.357

-

-5.357

5.714

-

-5.714

Dienstverlening

2.124

1.060

-1.064

2.239

939

-1.300

2.209

948

-1.261

Sport en cultuur

3.229

739

-2.490

3.382

827

-2.555

3.309

773

-2.536

WMO en jeugd

14.140

8.016

-6.124

14.344

8.168

-6.176

14.253

8.154

-6.099

Economie, recreatie en participatie

11.944

8.866

-3.078

12.539

8.987

-3.552

11.987

10.850

-1.137

Milieu en ruimtelijke ordening

6.923

6.527

-396

7.420

6.843

-577

6.856

6.043

-813

Beheer openbare ruimte

8.554

1.980

-6.574

13.768

2.470

-11.298

13.197

2.337

-10.860

Financiering

771

45

-726

907

58

-849

697

139

-558

Sub-totaal programma's

52.914

27.233

-25.681

59.956

28.292

-31.664

58.222

29.244

-28.978

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen

4.209

4.209

4.391

4.391

4.400

4.400

Algemene uitkeringen

19.964

19.964

20.190

20.190

20.135

20.135

Dividenden

7

7

12

12

12

12

Saldo financieringsfunctie

324

324

324

324

237

237

Overige algemene dekkingsmiddelen

15

15

15

15

1

1

Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen

24.519

24.519

24.932

24.932

24.785

24.785

Onvoorzien

100

52

-

-

Gereal. totaal saldo baten en lasten

-1.162

-6.732

-4.193

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Bestuur en veiligheid

109

109

10

231

221

10

291

281

Dienstverlening

8

8

133

133

127

127

Sport en cultuur

323

323

424

424

410

410

WMO en jeugd

3

3

13

27

14

13

25

12

Economie, recreatie en participatie

200

22

-178

13

122

109

13

134

121

Milieu en ruimtelijke ordening

123

62

-61

92

100

8

204

888

684

Beheer openbare ruimte

69

327

258

5.254

10.319

5.065

5.243

10.001

4.758

Financiering

810

810

102

912

810

292

1.119

827

Tot. Toev./onttrekk.reserves

392

1.664

1.272

5.484

12.268

6.784

5.775

12.995

7.220

Gerealiseerd resultaat

110

52

3.027

Opties

Deel deze pagina: