Overzicht van baten en lasten

Begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Rekening 2022

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Mens en samenleving

19.299

785

18,514-

19.629

791

18,838-

21.020

2.873

18,147-

Kunst, cultuur en erfgoed

827

66

761-

1.048

66

982-

1.141

272

869-

Leefomgeving en duurzaamheid

23.144

11.842

11,302-

26.466

13.993

12,473-

24.140

12.982

11,158-

Economie, toerisme en recreatie

11.905

6.320

5,585-

12.518

5.387

7,131-

13.393

5.675

7,718-

Bestuur en dienstverlening

4.600

1.274

3,326-

4.602

1.171

3,431-

4.529

706

3,823-

Sub-totaal programma's

59.775

20.287

-39.488

64.263

21.408

-42.855

64.223

22.508

-41.715

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

-

5.299

5.299

-

5.459

5.459

-

5.392

5.392

Algemene uitkeringen

-

42.074

42.074

-

43.419

43.419

-

45.909

45.909

Dividenden

-

19

19

-

26

26

-

26

26

Saldo financieringsfunctie

-

21

21

-

37-

37-

-

45

45

Overige algemene dekkingsmiddelen

-

5

5

-

5

5

-

6

6

Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen

47.418

47.418

48.872

48.872

51.378

51.378

Overhead

8.376

-

-8.376

9.204

-

-9.204

9.707

-

-9.707

Heffing VPB

-

-

-

24-

-

24

-

-

-

Onvoorzien

50

-

-50

38

-

-38

-

-

-

Gereal. totaal saldo baten en lasten

68.201

67.705

496-

73.481

70.280

3,201-

73.930

73.886

44-

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Mens en samenleving

-

150

150

-

165

165

-

120

120

Kunst, cultuur en erfgoed

-

145

145

-

362

362

-

233

233

Leefomgeving en duurzaamheid

34

741

707

34

1.802

1.768

34

1.374

1.340

Economie, toerisme en recreatie

-

179

179

-

223

223

-

99

99

Bestuur en dienstverlening

58

615

557

58

675

617

44

889

845

Tot. Toev./onttrekk.reserves

92

1.830

1.738

92

3.227

3.135

78

2.715

2.637

Totaal lasten en baten

68.293

69.535

73.573

73.507

74.008

76.601

Gerealiseerd resultaat (+=positief)

1.242

-66

2.593