Overzicht van baten en lasten

Begroting 2020

Begroting na wijziging 2020

Rekening 2020

Programma's

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Mens en samenleving

17.863

495

-17.368

19.546

840

-18.706

18.751

729

-18.022

Kunst, cultuur en erfgoed

1.069

71

-998

1.292

71

-1.221

948

30

-918

Leefomgeving en duurzaamheid

21.447

10.746

-10.701

25.876

14.840

-11.036

21.774

11.814

-9.960

Economie, toerisme en recreatie

10.934

6.402

-4.532

10.999

7.173

-3.826

13.264

9.332

-3.932

Bestuur en dienstverlening

3.752

858

-2.894

3.748

1.008

-2.740

3.733

491

-3.242

Sub-totaal programma's

55.066

18.572

-36.493

61.461

23.932

-37.529

58.470

22.396

-36.074

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

5.103

5.103

5.103

5.103

5.056

5.056

Algemene uitkeringen

36.697

36.697

37.084

37.084

37.707

37.707

Dividenden

19

19

19

19

15

15

Saldo financieringsfunctie

17

17

17

17

1

1

Overige algemene dekkingsmiddelen

5

5

5

5

15

15

Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen

41.841

41.841

42.228

42.228

42.794

42.794

Overhead

8.138

-8.138

8.376

-8.376

9.000

-9.000

Heffing VPB

-27

27

-27

27

Onvoorzien

50

-50

50

-50

-

Gereal. totaal saldo baten en lasten

63.254

60.413

2.841

69.860

66.160

3.700

67.443

65.190

2.253

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Mens en samenleving

838

-838

916

-916

511

-511

Kunst, cultuur en erfgoed

387

-387

601

-601

324

-324

Leefomgeving en duurzaamheid

278

1.498

-1.220

1.174

2.499

-1.325

1.090

2.271

-1.181

Economie, toerisme en recreatie

400

69

331

400

229

171

3.544

3.299

245

Bestuur en dienstverlening

99

1.215

-1.116

99

1.283

-1.184

1.000

1.984

-984

Tot. Toev./onttrekk.reserves

777

4.007

-3.230

1.673

5.528

-3.855

5.634

8.389

-2.755

Totaal lasten en baten

64.031

64.420

71.533

71.688

73.077

73.579

Gerealiseerd resultaat (+=positief)

389

155

502