Beschrijving

Bestuur en Dienstverlening gaat over de relatie van de gemeente met onze inwoners, ondernemers, medewerkers en samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om overheidsparticipatie (het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking en bedrijfsleven), dienstverlening, onze eigen organisatie en om de samenwerking met andere gemeenten en organisaties.

Portefeuillehouder(s):

• Burgemeester Ruud van den Belt

• Wethouder Esther Prent

• Wethouder Maurice Remery

• Wethouder Nadir Baali