Totaaloverzicht Sociaal Domein

Begroting 2023 na wijziging

Resultaat 2023

PREVENTIE EN VRIJ TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN

Onderwijs

806.832

855.902

Bureau Leerplicht

18.302

21.412

Kinderopvang

15.000

46.368

Leerlingenvervoer

773.530

788.122

Volksgezondheid

1.205.083

1.066.352

Openbare gezondheidszorg

333.384

326.468

Jeugdgezondheidszorg

839.601

739.514

Centrum voor Jeugd en Gezin

32.098

370

Samenkracht en bugerparticipatie

1.175.594

1.124.184

Algemeen maatschappelijk werk

496.193

500.004

Ouderenwerk

165.480

152.409

Opvang verblijfsgerechtigden

61.311

85.320

Jeugd- en Jongerenwerk

384.842

374.844

Peuterspeelzalen

67.768

11.607

Wijkteams

883.604

1.049.872

Loket WMO

184.920

179.402

Loket Jeugd

557.590

600.647

Huisvesting Fabrieksdijk

141.094

269.823

MAATWERKVOORZIENINGEN

Wmo

7.877.830

7.753.180

Woningaanpassingen

Kosten verstrekkingen

232.332

238.280

Vervoersvoorzieningen KCV

Kosten verstrekkingen

383.500

442.585

Rolstoelen

Kosten verstrekkingen

540.000

607.106

Overige voorzieningen

Kosten verstrekkingen

5.000

4.334

Huishoudelijke zorg

Vergoeding van diensten

3.295.025

3.327.285

Begeleiding

Vergoeding van dienst

3.356.973

3.184.828

Persoonsgebonden budget

Bijdragen aan particulieren

220.000

171.214

Eigen bijdrage

Bijdragen van particulieren

-155.000

-222.452

Jeugd

4.170.909

4.168.967

Niet vrij toegankelijk jeugdzorg

Vergoeding van diensten

3.369.454

3.481.567

Jeugdzorgplus, zorg in instellingen

233.467

24.710

Landelijk gecontracteerde zorg

Vergoeding van diensten

55.200

159.128

Pleegzorg

Vergoeding van diensten

170.000

140.681

Persoonsgebonden budget

Bijdragen aan particulieren

10.000

9.194

Veiligheid Jeugdzorg (o.a. AMHK)

Bijdrage aan GR

332.788

353.687

Inkomensregelingen

1.673.971

1.729.104

Bijdrage aan de ISD

Bijdrage aan GR

1.423.421

1.468.201

Bijstandsbesluit zelfstandigen

2.550

-25.509

Algemene bestaanskosten WWB

Uitkeringen

5.500.000

5.577.402

Algemene bestaanskosten WWB

Uitkering Buig

-5.252.000

-5.290.990

Begeleide participatie

3.385.467

3.256.621

Bijdrage aan WVS

Bijdrage aan GR

3.050.927

2.956.300

Reïntegratietrajecten

Bijdrage aan GR

334.540

300.321

Armoedebeleid/gemeentelijke minimabeleid

924.200

2.080.858

Bijzondere bijstand

Uitkeringen

680.200

1.877.383

Kwijtscheldingen gemeentelijke belasting

Kwijtschelding

189.000

155.541

Gemeentelijke kredietbank

Subsidies en bijdragen

55.000

47.934

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

1.509.454

1.519.480

Onderwijs

32.380

34.268

Volksgezondheid

47.539

50.302

Samenkracht en burgerparticipatie

283.180

292.180

Wijkteams

1.100.709

1.094.421

Inkomensregelingen en participatie

33.475

35.427

Armoede / minimabeleid

12.171

12.882

Totaal

23.612.944

24.604.520