Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen luidt als volgt:

Programma

Reserve

toevoeging

onttrekking

Toelichting

Sport en cultuur

Res gemeenschapshuis D'oord

22.512

dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur

reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal

45.059

dekking kapitaallast investering

Financiering

Reserve huisvesting

211.129

dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur

Res herinrichting bibliotheek

11.911

dekking kapitaallast investering

Beheer openbare ruimte

Res.JOP Nieuw-Vossemeer

7.124

dekking kapitaallast investering

Beheer openbare ruimte

Baggerfonds

50.000

dekking toekomstige kosten opruimen baggerslib

Financiering

Res.ICT investeringen informatieplan 2009/2010

46.376

dekking kapitaallast investering website

Sport en cultuur

Res.sportpark Noordlangeweg Dinteloord

139.597

dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur

Res.div. kredieten investeringstaat 2009

10.200

dekking kapitaallst renovatie tennispark NV

Financiering

Res.div. kredieten investeringstaat 2009

17.286

dekking kapitaallast vervanging rollend materieel

Dienstverlening

Res. Investeringen I&A 2012

8.800

dekking kapitaallast vervanging website

Bestuur en Veiligheid

Res. Investeringen I&A 2012

48.301

dekking kapitaallast Mit-office

Bestuur en Veiligheid

Res. Investeringen I&A 2013

12.900

dekking kapitaallast diverse investeringen I&A

Sport en cultuur

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen

27.284

dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur

Huisvesting consultatiebureau Steenbergen

2.678

dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur

Kunstgrasveld vv NVS

24.372

dekking kapitaallast investering

Sport en cultuur

Kunstgrasveld sc Kruisland

26.901

dekking kapitaallast investering

Financiering

Res. Investeringen I&A 2015

26.913

dekking kap.last schijvenkabinet, belastingpakket, 2 servers

Investering

Renovatie jachthaven/havenkantoor

69.299

dekking kapitaallast investering Onttr. Jaarlstn. 2018

WMO&Jeugd

Res. Renovatie Vraagwijzer

10.077

dekking kapitaallast investering