Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Een overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen luidt als volgt:

Programma

Reserve

toevoeging

onttrekking

Toelichting

Mens en samenleving

Gemeenschapshuis D'oord

22.512

dekking kapitaallast investering

Renovatie Vraagwijzer

10.077

dekking kapitaallast investering

Huisvest. Consultatieb.Steenbergen

2.678

dekking kapitaallast investering

Vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele zaal

45.059

dekking kapitaallast investering

Kunst, cultuur en erfgoed

Herinrichting bibliotheek

11.911

dekking kapitaallast investering

Leefomgeving en duurzaamheid

Sportpark Noordlangeweg Dinteloord

62.416

dekking kapitaallast investering

Div. kredieten investeringstaat 2009

10.200

dekking kapitaallst renovatie tennispark NV

Kunstgrasveld vv Steenbergen

27.284

dekking kapitaallast investering

Kunstgrasveld vv NVS

24.372

dekking kapitaallast investering

Kunstgrasveld sc Kruisland

26.901

dekking kapitaallast investering

Toplaag atletiekbaan Steenbergen

10.664

dekking kapitaallast investering

Dorpsplein NV

4.380

dekking kapitaallast investering

Groot onderhoud havenkanaal D'oord

29.800

dekking kapitaallast investering

Centrumhaven Dinteloord

28.000

dekking kapitaallast investering

Vervanging brug Corneliusstr./Kap.Kockstr. W'berg

5.230

dekking kapitaallast investering

Herinrichting/groot onderhoud N259

141.000

dekking kapitaallast investering

Verzwaring 3 asfaltwegen buitengebied

12.152

dekking kapitaallast investering

Herinrichten Haven de Heen

5.000

dekking kapitaallast investering

Civiele kunstwerken

18.398

dekking kapitaallast investering

Begraafplaats Steenbergseweg

29.979

Economie, werk, toerisme en recreatie

Renovatie jachthaven/havenkantoor

69.298

dekking kapitaallast investering

Bestuur en dienstverlening

Huisvesting gemeentehuis

207.277

dekking kapitaallast investering

BTW-compensatiefonds

8.430

korting bcf

Camerabev. CentrumSteenbergen

1.500

dekking kapitaallast investering

29.979

784.539