Overzicht overhead

Begroting 2018

Begroting na wijzig. 2018

Rekening 2018

Bestuursondersteuning

690.445

690.445

289.484

Opstellen productenraming en -realisatie

9.566

9.566

9.772

Voorlichting

200.980

200.980

256.385

Management/leidinggevenden

314.669

314.669

370.404

Ondersteuning

1.328.849

1.334.849

48.187

Personeel en organisatie

1.355.291

1.691.761

1.382.180

Concerncontrol

171.864

171.864

279.794

Strategische advisering

105.526

155.526

137.101

Juridische zaken

175.691

210.691

257.857

Automatisering

647.403

659.403

692.310

Geo

402.405

422.255

409.492

Informatievoorziening

250.092

250.092

101.312

Huisvesting

1.139.601

1.272.266

1.241.648

Informatiebeveiliging

133.166

180.209

212.335

Totaal overhead

6.925.549

7.564.577

5.688.260