Overzicht overhead

Overzicht overhead

Begroting 2023

Begroting na wijzig. 2023

Rekening 2023

Totaal taakveld 0.4 Overhead

10.938.409

11.987.469

12.082.508

waarvan niet overhead:

Coalitieactieprogramma

911.690

921.882

349.369

Regie bestuurlijke opgaven

352.186

265.412

268.160

Overige

23.946

114.514

31.107

Per saldo

9.650.587

10.685.661

11.433.872

Betreft:

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

139.254

177.745

223.746

Secretariële ondersteuning organisatie

240.350

262.352

318.080

Management/leidinggevenden

429.309

588.093

619.762

Doorbelast.overhead

-220.514

-220.514

-333.992

Concerncontrol

200.934

213.555

205.683

Kabinet

214.449

233.053

205.751

Facilitaire zaken

1.510.415

1.789.348

1.940.058

Gegevensbescherming en privacy

280.219

123.000

113.062

Interne ondersteuning

Communicatie

458.246

484.971

493.435

Juridische zaken

314.055

386.007

447.498

Personeel en organisatie

1.572.074

1.789.216

2.295.497

Financiën

833.892

869.214

868.978

Servicecentrum

Informatiemanagement en beveiliging

2.742.542

2.934.592

2.896.137

GEO

242.605

263.300

300.130

Digitale Informatie Voorziening (DIV)

692.757

791.729

840.047

Totaal overhead

9.650.587

10.685.661

11.433.872