Overzicht overhead

Begroting 2022

Begroting na wijzig. 2022

Rekening 2022

Secretariële ondersteuning organisatie

-

-

107.409

Management/leidinggevenden

19.183

177.419

530.128

Concerncontrol

220.771

225.771

227.902

Kabinet

157.763

157.763

161.220

Huisvesting

1.464.603

1.562.333

1.536.634

Informatiebeveiliging

256.698

256.698

263.618

Interne ondersteuning

Communicatie

329.752

343.552

322.625

Juridische zaken

283.603

283.603

285.943

Personeel en organisatie

1.706.106

1.896.756

1.992.110

Financiën

756.302

741.102

771.220

Servicecentrum

Informatiemanagement en beveiliging

2.344.256

2.584.256

2.587.778

GEO

190.768

269.184

210.071

Digitale Informatie Voorziening (DIV)

646.062

705.463

710.117

Totaal overhead

8.375.867

9.203.900

9.706.775

Bestuursondersteuning

321.453

321.453

467.075

Regie bestuurlijke opgaven

227.492

207.645

50.277

Overige

13.959

108.548

2.291

Totaal ondersteuning organisatie

8.938.771

9.841.546

10.226.418