Overzicht onvoorzien

In de primitieve begroting 2023 is bij het programma Financiering een post van € 50.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Binnen het besluit begroting en verantwoording (BBV) is er een verplichting tot het opnemen van een post onvoorzien in de begroting. Deze post is bedoeld om kosten die bij het opstellen van de begroting niet voorzienbaar waren, maar toch zijn ontstaan, op te vangen.

Voor een juiste toepassing van de post onvoorzien moet in principe worden uitgegaan van het ‘drie O’s-principe’.
Deze drie O’s zijn:
- onvoorzienbaar (het was niet voorzien, niet aan zien komen);
- onuitstelbaar (het moet op korte termijn uitgevoerd worden);
- ondekbaar; (dekking binnen de bestaande budgetten van het taakveld of dekking binnen de bestaande budgetten van het programma is niet mogelijk).

In 2023 zijn er geen begrotingswijzingen ten laste van de post onvoorziene uitgaven gebracht.

Onvoorziene uitgaven

begrotingswijziging

goedkeuring raad

omschrijving

bij

af

primitieve begroting

november 2023

algemeen/vast bedrag

50.000

TOTAAL

50.000

Saldo

50.000