Overzicht onvoorzien

In de primitieve begroting 2022 is bij het programma Financiering een post van € 50.000,- opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het BBV verplicht gemeenten tot het ramen van deze post. Bij aanwending moet worden voldaan aan de volgende criteria (de drie O's): Onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar.

In 2022 zijn de volgende begrotingswijzingen ten laste van de post onvoorziene uitgaven gebracht:

Onvoorziene uitgaven

begrotingswijziging

goedkeuring raad

omschrijving

bij

af

primitieve begroting

4 november 2021

algemeen/vast bedrag

50.000

TOTAAL

50.000

Saldo

50.000