Investeringen

Voor dit programma is de volgende investering opgenomen:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2022

Restant krediet

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2022

Aanpassingen pand Blauwstraat 30

350.000

6.755

343.245

nee

nee

TOTAAL

350.000

6.755

343.245

Waarvan restant naar 2023

-

-

343.245

Hieronder volgt de toelichting op de investering groter dan € 50.000:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2022

Restant krediet

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2022

Aanpassingen pand Blauwstraat 30

350.000

6.755

343.245

nee

nee

Toelichting:

In 2022 zijn we gestart met het maken van een het ontwerp voor de aanpassingen van het pand en wordt in 2023 verder uitgewerkt. Er ligt nu een conceptontwerp klaar, maar door recente ontwikkelingen behoort het een en het ander nog met de betrokken partijen besproken te worden. De bedoeling is om meerdere maatschappelijk partijen te huisvesten in het gebouw.