Interbestuurlijk toezicht van de Provincie

De provincie houdt op 5 gebieden toezicht op de gemeenten in Brabant: archief- en informatiebeheer, financieel toezicht, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, en omgevingsrecht. Jaarlijks brengt de Provincie een rapportage uit van de bevindingen. De bevindingen worden gebaseerd op verschillende onderliggende documenten / metingen. Zo wordt het oordeel over het financieel toezicht gebaseerd op de begroting van het eerstvolgende jaar. De Provincie is momenteel nog bezig om de ontsluiting van gegevens via een dashboard beschikbaar te stellen. Het ligt in onze bedoeling de gegevens met ingang van het verslagjaar 2023 op te nemen in onze jaarrekening.