Investeringen

Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2022

Restant krediet

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2022

Fietspad Linie van Eendracht

75.000

75.000

nee

nee

Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)

100.000

100.000

nee

nee

Aankoop bedrijfswoning Schansdijk 5 De Heen

80.000

75.169

4.831

ja

ja

Aankoop grond Schansdijk 5 De Heen

80.000

80.000

-

ja

ja

TOTAAL

335.000

155.169

179.831

Waarvan restant naar 2023

175.000

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2022

Restant krediet

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2022

Fietspad Linie van Eendracht

75.000

75.000

nee

nee

Toelichting:

Met het projectteam linie van de eendracht hebben we een intereg subsidie aangevraagd. Steenbergen heeft hiervoor deze financiele middelen ingebracht. Begin maart 2023 weten we of we de subsidie toegekend krijgen.

Fietspad Volkerak (Nieuw-Vossemeer - Dinteloord)

100.000

100.000

nee

nee

Toelichting:

Deze gelden zijn gereserveerd om in twee fases in te zetten. Fase 1 in 2022 Dinteloord, Fase 2 in 2023 Nieuw-Vossemeer. Het trace Dinteloord komt niet van de grond vanwege bezwaren door omwonenden. Daarom zijn deze gelden in 2022 niet gebruikt.

Aankoop bedrijfswoning Schansdijk 5 De Heen

80.000

75.169

4.831

ja

ja

Toelichting:

Eind januari 2022 is ingestemd met de strategische aankoop van deze grond en bedrijfswoning. De aankoop is onderdeel van de deeluitwerking van Fort Henricus en draagt bij aan de ontwikkeling van het gebied. In februari 2022 is deze aankoop afgerond.

Aankoop grond Schansdijk 5 De Heen

80.000

80.000

-

ja

ja

Toelichting:

zie hierboven