Investeringen

Voor dit programma zijn de volgende investeringen opgenomen:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2022

Restant krediet

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2022

Documentenscanner

21.500

22.547

-1.047

ja

ja

Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt

50.000

46.383

3.617

ja

ja

Herinrichting gemeentehuis

100.000

83.830

16.170

nvt

nee

Beveiliging gemeentelijke accommodaties

120.000

37.310

82.690

nee

nee

Stellingkast gemeentehuis

20.000

-

20.000

nee

nee

2 laadpalen gemeentehuis

21.500

-

21.500

nee

nee

Scania 2021

250.000

-

250.000

nee

nee

Ford Transit met kraantje 2021

50.000

-

50.000

nee

nee

Zoutstrooier (1) 2021

40.000

-

40.000

nee

nee

Zoutstrooier (2) 2021

40.000

-

40.000

nee

nee

Zoutstrooier (3) 2021

40.000

-

40.000

nee

nee

Ford bestel connect 2021

32.000

-

32.000

nee

nee

TS houtversnipperaar 2021

35.000

-

35.000

nee

nee

Ford transit 2021

53.000

-

53.000

nee

nee

Bus wijkteam 2021

53.000

-

53.000

nee

nee

Jongerenbus 2021

45.000

-

45.000

nee

nee

Beregeningsinstallatie (1) 2021

12.000

11.680

320

ja

ja

Beregeningsinstallatie (2) 2021

12.000

11.680

320

ja

ja

Bus voorman accommodaties 2021

35.000

-

35.000

nee

nee

Bedrijfsauto handhaving (4wd/2021)

50.000

61.612

-11.612

ja

ja

Ransomes bladveger 2022

16.000

16.250

-250

nee

ja

Prikker combimachine

20.000

17.649

2.351

nee

ja

Bus wijkteam 1 2022

50.000

-

50.000

nee

nee

Bus wijkteam 2 2022

50.000

-

50.000

nee

nee

Zeroturn zitmaaier 2022

25.000

-

25.000

nee

nee

Electrische auto gemeentehuis

25.000

-

25.000

nee

nee

TOTAAL

1.266.000

308.940

957.060

Waarvan restant naar 2023

963.360

Hieronder volgt de toelichting op investeringen groter dan € 50.000:

Omschrijving

Invest. krediet

Uitgaven t/m 2022

Restant krediet

In gebruik genomen

Afgewikkeld/ vervallen 2022

Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt

50.000

46.383

3.617

ja

ja

Toelichting:

Deze koppelingen zijn gerealiseerd. Voor nieuwe ontwikkelingen worden er nieuwe kredieten aangevraagd.

Herinrichting gemeentehuis

100.000

83.830

16.170

nvt

nee

Toelichting:

De functionele mogelijkheden van het gemeentehuis worden onderzocht in combinatie met o.a. toekomstbestendigheid en de organisatieontwikkeling. Dit zal meegenomen worden bij het vormen van een integraal plan om te komen tot een nieuwe inrichting van het gemeentehuis passend bij de ontwikkelingen van de organisatie en van onze maatschappij. In afwachting van dit integrale plan en uitvoering is de wens om dit krediet in te kunnen zetten voor lopende zaken/ prioriteiten, dan wel bij restant in te kunnen zetten voor het integrale plan.

Beveiliging gemeentelijke accommodaties

120.000

37.310

82.690

nee

nee

Toelichting:

De reeds gemaakte kosten zijn met name besteed aan diverse inbraakinstallaties op meerdere locaties. Dit is een project wat verder doorloopt en aandacht heeft in 2023.

Scania 2021

250.000

-

250.000

nee

nee

Toelichting:

De aanschaf is vertraagd. Begin 2023 vindt de uitschrijving van de aanbesteding plaats. Daarna wordt er nog rekening gehouden met levertijd van een jaar gezien de marktomstandigheden.

Ford Transit met kraantje 2021

50.000

-

50.000

nee

nee

Toelichting:

De aanschaf van dit voertuig wordt meegenomen in een raamcontract, welke wordt opgesteld in samenwerking met Inkoopbureau West Brabant. Dit contract heeft een looptijd van 4 jaar en zal gelden voor 20 auto's die zijn benoemd in de perspectiefnota 2023-2024. Indien deze aanschaffingen bij een partij worden uitgezet, heeft dit een voordeel van vaste prijzen voor de komende 4 jaar en hoeft niet elke keer een nieuwe aanbesteding te worden opgestart. Het afsluiten van dit raamcontract bevindt zich in een afrondende fase. Hierna kan tot aangeschaf worden overgegaan.

Ford transit 2021

53.000

-

53.000

nee

nee

Toelichting:

Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021".

Bus wijkteam 2021

53.000

-

53.000

nee

nee

Toelichting:

Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021".

Bedrijfsauto handhaving (4wd/2021)

50.000

61.612

-11.612

ja

ja

Toelichting:

Deze auto is in 2022 geleverd .De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er onterecht vooraf rekening gehouden was met de vrijstelling van de BPM verplichting (aanschafbelasting).

Bus wijkteam 1 2022

50.000

-

50.000

nee

nee

Toelichting:

Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021".

Bus wijkteam 2 2022

50.000

-

50.000

nee

nee

Toelichting:

Zie toelichting bij het krediet "Ford Transit met kraantje 2021".