Totaaloverzicht Sociaal Domein

Begroting 2022 na wijziging

Resultaat 2022

PREVENTIE EN VRIJ TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN

Onderwijs

662.706

697.016

Bureau Leerplicht

12.746

15.469

Kinderopvang

15.000

41.252

Leerlingenvervoer

634.960

640.295

Volksgezondheid

1.099.362

1.034.070

Openbare gezondheidszorg

303.117

273.613

Jeugdgezondheidszorg

702.037

689.098

Centrum voor Jeugd en Gezin

94.208

71.359

Samenkracht en bugerparticipatie

861.092

715.788

Algemeen maatschappelijk werk

478.495

472.633

Ouderenwerk

160.794

153.112

Opvang verblijfsgerechtigden

48.146

56.580

Jeugd- en Jongerenwerk

43.556

21.964

Peuterspeelzalen

130.101

11.499

Wijkteams

994.355

1.066.613

Loket WMO

184.920

183.993

Loket Jeugd

607.815

666.065

Huisvesting Fabrieksdijk

201.620

216.555

MAATWERKVOORZIENINGEN

Wmo

7.218.551

6.974.067

Woningaanpassingen

Kosten verstrekkingen

328.600

311.183

Vervoersvoorzieningen KCV

Kosten verstrekkingen

379.000

291.329

Rolstoelen

Kosten verstrekkingen

573.000

535.301

Overige voorzieningen

Kosten verstrekkingen

5.000

5.661

Huishoudelijke zorg

Vergoeding van diensten

3.116.407

3.129.789

Begeleiding

Vergoeding van dienst

2.759.544

2.748.253

Eigen bijdragen

Bijdragen van particulieren

-155.000

-209.666

Persoonsgebonden budget

Bijdragen aan particulieren

212.000

162.217

Jeugd

3.850.631

4.337.763

Niet vrij toegankelijk jeugdzorg

Vergoeding van diensten

3.117.000

3.498.833

Jeugdzorgplus, zorg in instellingen

150.000

232.128

Landelijk gecontracteerde zorg

Vergoeding van diensten

55.200

74.700

Pleegzorg

Vergoeding van diensten

170.000

168.339

Persoonsgebonden budget

Bijdragen aan particulieren

5.000

1.425

Veiligheid Jeugdzorg (o.a. AMHK)

Bijdrage aan GR

353.431

362.338

Inkomensregelingen

1.179.833

1.207.509

Bijdrage aan de ISD

Bijdrage aan GR

1.201.571

1.340.437

Bijstandsbesluit zelfstandigen

2.550

-13.447

Algemene bestaanskosten WWB

Uitkeringen

4.990.654

4.841.748

Uitkering Buig

-5.014.942

-4.961.229

Begeleide participatie

3.246.611

3.199.191

Bijdrage aan WVS

Bijdrage aan GR

2.912.071

2.747.824

Reintegratietrajecten

Bijdrage aan GR

334.540

451.367

Armoedebeleid/gemeentelijke minimabeleid

1.445.856

2.648.713

Bijzondere bijstand

Uitkeringen

1.201.856

2.394.250

Kwijtscheldingen gemeentelijke belasting

Kwijtschelding

189.000

142.690

Gemeentelijke kredietbank

Subsidies en bijdragen

55.000

111.773

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

1.406.883

1.443.851

Onderwijs

11.597

10.567

Volksgezondheid

56.536

51.512

Samenkracht en burgerparticipatie

362.372

347.960

Wijkteams

945.695

1.005.855

Inkomensregelingen en participatie

18.603

16.950

Armoede / minimabeleid

12.080

11.007

Totaal

21.965.880

23.324.581