Wat hebben we bereikt in 2022?

Voortgang beleidsopgaven

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Het behouden en versterken van de kracht van ons cultureel erfgoed geven we een plek in het kader van Steenbergen 2022 (750 jaar Steenbergen stad, en 25 jaar gemeente Steenbergen) door diverse activiteiten en onderdelen van Expeditie Nassau in samenhang te brengen met elkaar.

Tijdens het vestingfeest op 16 en 17 april stond het erfgoed en de geschiedenis van Steenbergen centraal. Het muzikale veld uit de hele gemeente heeft zich gepresenteerd bij Fortissimo op 22 mei. De poldertocht van 11 en 12 juni bracht de deelnemers langs bijna alle mooie en historische plekken in Steenbergen. De bietentocht deed in oktober zowel Steenbergen als Dinteloord aan. Mede vanwege het jubileumjaar is de Gummaruskerk met het Vestinghuys door ruim 11.500 mensen bezocht.

Afgerond

De financiële ondersteuning voor onze waardevolle musea verhogen we.

De jaarlijkse bijdrage voor onze musea is verhoogd van €400 naar €1500 en voor dit jaar uitgekeerd.

Afgerond

Canon van de belangrijkste historische gebeurtenissen in de gemeente Steenbergen verschijnt in een papieren en digitale versie.

Vanwege alle activiteiten in het jubileumjaar was er geen gelegenheid meer de canon af te maken en te presenteren. Dit is verschoven naar voorjaar 2023.

In ontwikkeling

Activiteiten en initiatieven ten behoeve van cultuur die passen in de sfeer van het initiatievenfonds, ondersteunen wij vanuit dat fonds.

Er zijn vier aanvragen op het gebied van cultuur en erfgoed ondersteund vanuit het initiatievenfonds

Afgerond

We stellen een stimuleringsregeling op die eigenaren motiveert om hun pand aan te laten wijzen als monument en/of verbouwen van de voorgevel in oude stijl.

Er is prioriteit gegeven aan het 'ambtelijk energie team'. Hierdoor is het opstellen van de stimuleringsregeling verplaatst naar het eerste kwartaal van 2023

In ontwikkeling

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Erfgoedbeleid

2018