Wat willen we bereiken?

Financiering

  • De gemiddelde lastendruk per huishouden stijgt met niet meer dan het inflatiepercentage
  • De heffingen en leges zijn 100% kostendekkend
  • Een structureel sluitende (meerjaren)begroting
  • Maximaliseren externe geldstromen

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2018

Huidige meting

Gemeente < 25.000

Financiering

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

dzd euro

2018

200

207

260

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2018

646

672

690

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2018

727

757

766