Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte

  • De openbare ruimte is, binnen de beschikbare middelen, optimaal ingericht en onderhouden, met oog voor het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden
  • Het wegennet in Steenbergen wordt sober maar doelmatig beheerd, waarbij verkeersonveilige situaties voorkomen worden
  • Meer bewoners nemen actief deel aan het beheer van de openbare ruimte
  • Het veiliger maken van schoolroutes wordt continu nagestreefd

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

laatste jaar meting

meting begroting 2017

huidige meting

gemeente < 25.000

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2015

7,00

12,00

7,00

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

2014

8,00

6,00

9,00