Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte

 • De openbare ruimte is, binnen de beschikbare middelen, optimaal ingericht en onderhouden, met oog voor het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden
 • Het wegennet in Steenbergen wordt sober maar doelmatig beheerd, waarbij verkeersonveilige situaties voorkomen worden
 • Meer bewoners nemen actief deel aan het beheer van de openbare ruimte
 • Het veiliger maken van schoolroutes wordt continu nagestreefd

Bestuurlijke kaders

 • Rationeel wegbeheer 2010-2014
 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014 - 2019
 • Beleidsnota openbare verlichting
 • Beheerplan civiele kunstwerken
 • Beleidsnota duurzaam veilig
 • Groenplan Steenbergen 2009 Deel 1 visie en deel 2 structuurplan
 • Gemeentelijke wateropgave Steenbergen
 • Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer Steenbergen

Opties

Deel deze pagina: