Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte

  • De openbare ruimte is, binnen de beschikbare middelen, optimaal ingericht en onderhouden, met oog voor het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden
  • Het wegennet in Steenbergen wordt sober maar doelmatig beheerd, waarbij verkeersonveilige situaties voorkomen worden
  • Meer bewoners nemen actief deel aan het beheer van de openbare ruimte
  • Het veiliger maken van schoolroutes wordt continu nagestreefd