ICT

Als relatief kleine gemeente is Steenbergen te kwetsbaar om de digitale voorzieningen in eigen beheer te houden en te kunnen blijven voldoen aan een eigentijdse digitale dienstverlening. Om toekomstbestendig te zijn is regionale samenwerking verkend. De raad is in april 2018 geïnformeerd over het vooronderzoek naar een eventuele regionale samenwerking op het gebied van de ICT. Daarbij is gekeken naar twee partijen, Equalit en ICT West Brabant West. Gebleken is dat aansluiten bij Equalit voor Steenbergen de beste optie is. Dit heeft geleid tot een intentieovereenkomst tussen de gemeente Steenbergen en de gemeente Oosterhout, vertegenwoordiger van Equalit. De bedoeling is dat de gemeente aansluit bij de (lichte) Gemeenschappelijke Regeling samenwerking ICT, die al 12 deelnemers kent. In de meerjarenbegroting 2019 is al rekening gehouden met de eventuele samenwerking. Besluitvorming hierover vindt in 2019 plaats. In afwachting van dit besluit is vooralsnog niet geïnvesteerd in onder meer een zaaksysteem. Bij positief besluit wordt de migratie naar Equalit voorzien in het voorjaar van 2020.