Kerngegevens

2016

2015

2014

Sociale structuur (per 31 dec.)

Aantal inwoners

23.981

23.489

23.638

0 t/m 19 jaar

4.738

4.740

4.859

20 t/m 64 jaar

14.254

13.886

14.037

65 jaar en ouder

4.989

4.836

4.742

.

Aantal uitkeringsgerechtigden

357

352

332

- WWB/Bz/WIJ

317

317

299

- Ioaw

39

34

32

- Ioaz

1

1

1

.

Aantal WSW'ers

134

153

.

Fysieke structuur (per 31 dec.)

Oppervlakte in ha.

15.915

15.915

15.915

-waarvan binnenwater

1266

1.266

1.266

Aantal kernen

8

8

8

.

Woonruimten

10.279

10.238

10.089

.

Lengte van de wegen (km)

360

360

356

-wegen buiten de bebouwde kom

262

262

258

-wegen binnen de bebouwde kom

98

98

98

.

Oppervlakte openbaar groen (ha binnen bebouwde kom)

110

110

110

.

Lengte historisch water (meters)

6.200

6.200

6.200

.

Opties

Deel deze pagina: