Het bestuur

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en doet de voorbereiding en uitvoering van gemeentebesluiten. Het college heeft ook de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen, zoals het aangaan van contracten. Het college van Steenbergen bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders. De samenstelling is als volgt:

Staand vlnr de wethouders Cor van Geel, Marijke Vos en Cors Zijlmans en burgemeester Ruud van den Belt. Zittend de wethouder Petra Lepolder en secretaris/algemeen directeur Thijs de Jongh.

De portefeuilleverdeling luidt als volgt

Burgemeester van den Belt

Wethouder Zijlmans

Wethouder Lepolder

Wethouder Vos

Wethouder van Geel

Wettelijke taken

Sport

Recreatie en toerisme

Economische zaken

Welzijn

Regionale Samenwerking

Beheer accommodaties

Ruimtelijke ontwikkeling

Innovatiebeleid

Transitie Jeugd

Vergunningverlening APV

Onderwijs

Bouwen en wonen

Milieu

Maatschappelijke ontwikkeling

Evenementen

Beheer openbare ruimte

Leefbaarheid kernen

Bestuurlijke ontwikkelingen

Volksgezondheid

Verkiezingen

Participatiewet

Dienstverlening

Bedrijfsvoering: Financiën, belastingen en planning en control

Cultuur

Integrale handhaving

Communicatiebeleid

Communicatie

Bedrijfsvoering: Informatie en automatisering en Documentaire informatievoorziening

Jaarverslagen

Personeel en organisatie

Opties

Deel deze pagina: