Wat willen we bereiken?

WMO en Jeugd

 • De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de uitvoering van de drie decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een ondersteunende en faciliterende rol.
 • Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is van een efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip vallen

Onderwijs

 • Scholen zijn veilig en goed bereikbaar
 • Het onderwijsaanbod in de regio sluit aan bij de regionale economie en de behoeften van het bedrijfsleven in de gemeente Steenbergen. Gemeente, onderwijsinstellingen en ondernemers realiseren gezamenlijk voldoende leer- en werkervaringsplekken voor leerlingen en studenten op alle opleidingsniveaus.

Bestuurlijke kaders

 • Beleidsplan Wmo 2015-2017
 • Subsidieverordening Welzijn gemeente Steenbergen 2013-2016
 • Nota jeugdbeleid
 • Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015
 • Nota speelruimtebeleid
 • Visie jongerenwerk
 • Sportbeleidsplan
 • Beleidsplan Zorg voor Jeugd West Brabant West 2015-2017
 • Verordening jeugdhulp model West Brabant West

Opties

Deel deze pagina: