Wat willen we bereiken?

Sport

  • Bestaande sportvoorzieningen blijven zo veel mogelijk behouden en hebben een efficiëntere bedrijfsvoering. Bezuinigingen worden samen met de sportverenigingen uitgewerkt.
  • Inwoners van de gemeente Steenbergen leveren zelf een actieve bijdrage aan het behoud van sportvoorzieningen. De gemeente Steenbergen faciliteert initiatieven van inwoners en verenigingen waar mogelijk en brengt ondernemers, particulieren en instellingen bij elkaar als dat aan het behoud van voorzieningen kan bijdragen.
  • Via de sportverenigingen de sociale samenhang in de gemeente Steenbergen versterken
  • Meer inwoners van de gemeente Steenbergen sporten en bewegen

Cultuur

  • De gemeente Steenbergen wil de culturele voorzieningen zo veel mogelijk behouden en met de culturele verenigingen de sociale samenhang in de gemeente Steenbergen versterken
  • Er is een heldere visie op de plaats die materieel cultureel erfgoed inneemt in de gemeente Steenbergen
  • Meer inwoners van de gemeente Steenbergen, met name jongeren, hebben kennis van de lokale cultuur en historie en nemen deel aan het culturele leven in de gemeente Steenbergen

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2018

Huidige meting

Gemeente < 25.000

Sport en cultuur

% Niet-sporters

%

2016

53,7

55,6

49,9