Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving

Investeringskrediet

Uitgaven t/m 2018

Restant krediet

Afgewikkeld/vervallen 2018

Renovatie de Vaert

430.900

26.227

404.673

nee

Toelichting:

Middels het raadsbesluit d.d. 28 september 2017 is er krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de renovatie van de Vaert. In een enquete gehouden door de dorpsraad is de voorkeur uitgesproken voor het behoud van de huidige locatie van het gemeenschapshuis. Wel dient de huidige plek aangepast te worden aan de wensen van de gebruikers en de moderne tijd. In 2018 zijn enige voorbereidingskosten gemaakt. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en vindt de voorbereiding plaats op de uitvoeringswerkzaamheden. De verbouwing staat gepland voor medio 2019.