Wat willen we bereiken?

Recreatie

 • Versterken van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gemeente Steenbergen, door middel van het vergroten van de nationale en internationale bekendheid van de Brabantse Wal, Waterpoort en de West Brabantse Waterlinie (Zuiderwaterlinie) als recreatiegebied
 • Meer recreanten bezoeken de gemeente Steenbergen en weten wat de gemeente Steenbergen op het gebied van toerisme en recreatie te bieden heeft, wat resulteert in meer bestedingen in de recreatieve sector
 • Stimuleren dat, binnen de planologische mogelijkheden, het aantal horecagelegenheden enovernachtingsmogelijkheden wordt vergroot, met name in het buitengebied

Economie

 • Versterking van de Steenbergse lokale economie door groeiende bedrijvigheid en werkgelegenheid
 • Het verhogen van de aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor bedrijven
 • Lokaal economische speerpunten (zoals Agrofood/Biobased, en Brabantse Wal) onderdeel houden of maken van regionale agenda's
 • Het AFC Nieuw Prinsenland als dé locatie voor de agrofood en agro gebaseerde biobased economie als onderdeel van de biobased ontwikkeling in de Brabantse Delta
 • Een vitaal en toekomstbestendig winkelcentrum in Steenbergen

Participatie

 • De eigen kracht van mensen wordt versterkt en staat centraal bij de invoering van de drie decentralisaties. De gemeente Steenbergen heeft hierbij vooral een ondersteunende en faciliterende rol
 • Het zorgveld wordt de komende jaren op een zodanige manier ingericht dat er sprake is van een efficiënte manier van zorg verlenen, waarbij geen mensen tussen wal en schip mogen vallen

Bestuurlijke kaders

 • Visie waterrecreatie
 • Kadernota recreatie en toerisme
 • Visie landrecreatie
 • Project StadHaven (opgenomen in uitvoeringsprogramma economie/detailhandel)
 • Uitvoeringsprogramma recreatie & toerisme (opgenomen in uitvoeringsprogramma economie/recreatie)
 • Beleidsplan vanuit overeenkomst Brabantse Wal (met Bergen op Zoom en Woensdrecht)
 • Toekomstschets Provinciaal Landschap Brabantse Wal (met Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal)
 • Regiomarketingplan Brabantse Wal
 • Visie De Heen en buitengebied
 • Programma Waterpoort
 • Economische visie Steenbergen, inclusief uitvoeringsprogramma
 • Koepelvisie Delta Regio 2030 (biobased, maintenance en logistiek)
 • Regionale detailhandelsvisie
 • Regionale visie bedrijfsterreinen
 • Re-integratieverordening Participatiewet
 • Verordening Tegenprestatie
 • Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet
 • Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet
 • Handhavings- en maatregelenverordening inkomensvoorzieningen 2015

Opties

Deel deze pagina: