Wat hebben we bereikt in 2020?

Onze opgaven

Vanuit de ambities in het raadsprogramma en Interbestuurlijk Programma (IBP) is de volgende opgave te herleiden:

Erfgoed en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Toelichting

Status

Behouden en versterken van de kracht van ons cultureel en militair erfgoed.

Wij maken een canon, bestaande uit de belangrijkste historische gebeurtenissen van de gemeente Steenbergen.

Vanwege corona en wisseling van schrijver zou de oplevering medio 2021 zijn. Omdat deze datum te dicht op de uitgave van het jubileumboek in november 2021 zit, is de presentatie nu vastgesteld in het weekend van de vestingstedentocht in het jubileumjaar, april 2022.

Uitgesteld door Corona

Activiteiten en initiatieven ten behoeve van kunst en cultuur zijn ondersteund en gefaciliteerd.

Wij vieren in 2022 dat Steenbergen 750 jaar geleden voor het eerst werd genoemd.

Er ligt nu een programma op hoofdlijnen dat samen met het Genootschap van de Meermin is opgesteld. Eind maart 2021 wordt dit vastgesteld. Voor sommige onderdelen is de voorbereiding al begonnen (Jubileumboek, Vestingstedentocht).

Op schema

Vanaf 2017 voeren wij De Cultuur Loper uit waarmee alle leerlingen BO in de gemeente in aanraking komen met kunst, cultuur en erfgoed.

Continu project, verlengd tot 2024; alle negen basisscholen doen mee.

Afgerond

Wij ondersteunen het Kunstforum, het Platform Kunst en Cultuur en de game Weet waar je woont.

Platform Kunst en Cultuur is een stichting geworden, inclusief Kunstforum. Het platform heeft Cultuurmaand September en Open Monumentendag georganiseerd. Dit jaar heeft de eerste CUST Junior editie plaatsgevonden. Scholenstrijd Weet waar je woont vanwege corona afgelast.

Afgerond

Wij ondersteunen de stichting Bevrijdingsmonument Welberg bij de inrichting van het zojuist door de gemeente aangekochte klaproosveld.

Omdat de gemeente - en daarmee de hele gemeenschap - eigenaar is van het terrein, treedt de gemeente op als ontwikkelaar, met hulp van de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg en andere stakeholders. Vanwege corona is een bijeenkomst tussen de verschillende stakeholders uitgesteld maar vindt nu plaats in Q2 2021. Planning is om het ontwerp voor de inrichting in Q4 2021 klaar te hebben.

Uitgesteld door Corona

In de canon en het programma voor 750 jaar Steenbergen speelt het cultureel en militair erfgoed een hoofdrol. Voorts voeren wij Expeditie Nassau uit om het vestingverleden meer zichtbaar en beleefbaar te maken.

Een voorstel voor het stadspark is in december 2020 aan de raad aangeboden. Een ontwikkelingsperspectief 'buitengebied De Heen - Steenbergen' is de raad in december 2020 aangeboden. De deeluitwerking voor Fort Henricus volgt in Q1 2021. Het (tijdelijke) vestinghuys in de Gummaruskerk is gerealiseerd en inmiddels door ruim 2000 mensen bezocht. Het Levensboek is opnieuw opgepakt met de bibliotheek als partner. Op Open Monumentendag is de Erfgoedgids Steenbergen gepresenteerd, een toeristische brochure met de hoogtepunten van erfgoed en kunst uit de hele gemeente.

Op schema

Alle kernen hebben hun eigen identiteit en karakter.

De regeling bevordering leefbaarheid waarbij iedere kern is gestimuleerd een kunstwerk in de openbare ruimte te maken. Bij de canon en 750 jaar Steenbergen is nadrukkelijk ruimte gemaakt om de identiteit van iedere kern zichtbaar te maken.

In Welberg, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer en Kruisland zijn kunstwerken geplaatst. In het najaar is het kunstwerk Skyline in Steenbergen gereed gekomen. De Heen heeft nog geen activiteit ingediend of ontwikkeld.

Op schema

Kaders voor het bestaand beleid

Beleidskader (verordening of beleidsnota)

Opgesteld in jaar

Nota Cultureel Erfgoed 2010-2020

2010

Kunst en cultuurnota 2014-2017 "De smaak van Steenbergen"

2013

Erfgoedbeleid

2018