Wat willen we bereiken?

Financiering

  • De gemiddelde lastendruk per huishouden stijgt met niet meer dan het inflatiepercentage
  • De heffingen en leges zijn 100% kostendekkend
  • Een structureel sluitende (meerjaren)begroting
  • Maximaliseren externe geldstromen

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

laatste jaar meting

meting begroting 2017

huidige meting

gemeente < 25.000

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

2017

200

202

236

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

euro

2017

646

663

683

Gemeentelijke woonlasten meerspersoonshuishouden

euro

2017

727

745

773