Wat willen we bereiken?

Financiering

 • De gemiddelde lastendruk per huishouden stijgt met niet meer dan het inflatiepercentage
 • De heffingen en leges zijn 100% kostendekkend
 • Een structureel sluitende (meerjaren)begroting
 • Maximaliseren externe geldstromen

Bestuurlijke kaders

 • Perspectiefnota 2014 - 2018
 • Financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet
 • Financieringsstatuut
 • Verordening onroerende zaakbelastingen
 • Verordening forensenbelasting
 • Verordening hondenbelasting
 • Verordening reclamebelasting
 • Verordening toeristenbelasting
 • Nota risicomanagement
 • Nota reserves en voorzieningen
 • Nota waardering en afschrijving vaste activa
 • Inkoopbeleid

Opties

Deel deze pagina: