Raadsprogramma

Dienstverlening moet gewoon goed zijn voor onze burgers, bedrijven en bezoekers. De gemeentelijke dienstverlening gaat nog veel meer dan nu denken en werken vanuit de vraag van de klant. Vragen en verzoeken moeten kunnen rekenen op een meewerkende en meedenkende gemeente. Afspraken worden nagekomen. Gegaan wordt van "nee want" naar "ja mits".

De gemeentelijke dienstverlening moet ingesteld zijn op het ondersteunen van nieuwe investeringen, ontwikkelingen van burgers en bedrijven. Vragen die niet passen in de bestaande richtlijnen vragen dan om constructief overleg. Samenwerken aan mogelijkheden en wegnemen van de onmogelijkheden. Er is de bereidheid om bij goede initiatieven bestaande beleidsregels daar op aan te passen. De gemeente treedt burgers en bedrijven met een meewerkende houding tegemoet. Op die dienstverlenende houding moeten burgers, bedrijven en bezoekers kunnen rekenen.

De opdracht voor de gemeentelijke organisatie is leren werken met een participerende gemeenschap. Open staan voor initiatieven. Dienstverlening naar burgers en bedrijven moet ook slim en slank georganiseerd zijn. Beperken van de regels, verkorten van procedures, vereenvoudigen van aanvragen. Dit betekent ook dat we goedkoper kunnen werken. Inzetten op digitale dienstverlening helpt daarbij. Ontwikkelen naar i-Burgerzaken waardoor zaken zoals digitale geboorteaangifte mogelijk worden. Het ondernemersdossier is daar een goed voorbeeld van. Een actuele website ook. Gelijktijdig moet de gemeente een herkenbaar gezicht houden. Digitalisering mag het persoonlijke contact niet vervangen. Een zichtbare gemeente te zijn vraagt om dienstverlening dicht bij onze burgers, bedrijven en bezoekers.