Investeringen

Investeringen > € 50.000,-- betreffende dit programma

Omschrijving

Investeringskrediet

Uitgaven t/m 2018

Restant krediet

Afgewikkeld/vervallen 2018

Basisregistratie personen

50.000

46.860

3.140

nee

Toelichting:

Het investeringskrediet “basisregistratie personen” is reeds in 2014 beschikbaar gesteld. Het betreft hier een project waarvoor de opdracht al is verstrekt en waarvan de implementatie reeds deels is uitgevoerd. De koppeling BAG-GBA moet nog worden gerealiseerd. Het restantkrediet dient hiervoor nog beschikbaar te blijven.

Implementatie BGT

270.000

254.806

15.194

nee

Toelichting:

De geplande koppeling in 2018 tussen de Basisadministratie Grootschalige Topografie (BGT) applicatie en de Beheer Openbare Ruimte (BOR) applicatie is uitgesteld naar 2019. Het restant krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

G-Rooster

51.130

6.765

44.365

nee

Ombouw Windows 2012 incl.cal-licenties

50.000

38.701

11.299

nee

Vervanging switches

105.000

-

105.000

nee

Koppelingen bestuurs- en raadsprocedure en Corsa Nxt

50.000

10.060

39.940

nee

Vervanging VMWWare@oracle cluster

60.000

60.000

nee

Toelichting:

In de aanloop naar een eventuele ICT samenwerking zijn in 2018 bovenstaande voorgenomen investeringen on hold gezet. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden over de ICT samenwerking wordt besloten wat er gedaan moet worden met de investeringen.

Vervanging telefooncentrale

75.000

60.633

14.367

nee

Toelichting:

Met de begroting 2016 is het investeringskrediet ten behoeve van de vervanging van de telefooncentrale beschikbaar gesteld. Als gevolg van de uitbreiding van de centrale met de Fabrieksdijk zullen er in 2018 op dit krediet de nodige uitgaven verwacht worden.

Vervanging discussieposten en randapparatuur

161.000

131.475

29.525

nee

Toelichting:

Met de begroting 2016 is het investeringskrediet ten behoeve van de vervanging van de audiovisuele installatie en randapparatuur in de raadszaal beschikbaar gesteld. In 2018 is de aanleg afgerond en is de laatste termijn betaald. De audio-visuele installatie werkt echter nog niet zoals gewenst. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen. Nog niet zeker is voor wiens rekening deze aanpassingen zullen komen. Het restant krediet zal daarvoor nog beschikbaar moeten blijven.

Aanschaf financiele applicatie (K2F)

60.000

32.044

27.956

nee

Toelichting:

In 2018 is de huidige financiële applicatie (decade) vervangen door Key 2 Finance en is per 1 januari 2019 operationeel geworden. Begin 2019 is de implementatiefase nog niet geheel afgerond en is onder andere EB-match voor een snellere verwerking van de bankmutaties, koppeling e-facturen aangeschaft.