Wat willen we bereiken?

Bestuur

  • Van gemeente naar gemeenschap. Overheid, ondernemers en inwoners in de gemeente Steenbergen voelen ieder de verantwoordelijkheid om samen de gemeenschap Steenbergen vorm te geven. Daarbij staan ze open voor elkaars meningen en betrekken elkaar bij plannen en ontwikkelingen, waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft.
  • Bewoners en ondernemers in de gemeente Steenbergen zien het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie als een betrouwbare en transparante partner
  • Een zelfstandige gemeente blijven die gestructureerd regionaal samenwerkt
  • Steenbergen is een plaats waar het goed wonen, werken en recreëren is

Veiligheid

  • In de gemeente Steenbergen is het veilig en voelt iedereen zich veilig
  • Gemeente, politie/justitie en bewoners zien veiligheid als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Beleidsindicatoren

Naam Indicator

Eenheid

jaar laatste meting

meting begroting 2018

Huidige meting

Gemeente < 25.000

Bestuur en veiligheid

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

6,1

6,4

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2018

5

6,2

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

€502

€436

Externe inhuur

% totale loonsom (incl.inhuur)

2018

9

13

Overhead

% totale lasten (excl.res.)

2018

13

11

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 inwoners 12-17jr

2017

122,2

238

113

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

2017

0,6

0,5

0,7

Geweldsmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2017

3,8

4

3,1

Diefstal uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2017

2,4

1,7

2,2

Vernieling

aantal per 1.000 inwoners

2017

6,4

5,5

4,2

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

0,9

0,78

0,83