Samenwerking Brabantse Wal

In vervolg op het initiatief in 2017 hebben de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom in 2018 gekeken naar het kunnen ondersteunen van elkaar met betrekking tot het proces van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Waardering onroerende zaken (WOZ). Dit draagt bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid en het verbeteren van de continuïteit.

Voor het financieel pakket en wettelijk verplichte digitalisering van facturen is de samenwerking aangegaan met de gemeente Woensdrecht.

In 2018 heeft een concrete verkenning plaatsgevonden voor regionale samenwerking met de 3 Brabantse Wal gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen de ruimtelijke ordening. Dit om aan de kwaliteitscriteria te kunnen blijven voldoen.

Op het gebied van privacy en informatieveiligheid deelt Steenbergen met de gemeente Woensdrecht de functionarissen functionaris gegevensbescherming (FG), de Coördinator Informatieveiligheid) (CISO) en de Privacybeheerder.