Overzicht inhuur

Inhuur

Bij de behandeling van de begroting 2009 heeft uw raad een motie aangenomen met betrekking tot inhuur van personeel. Overeenkomstig de met uw raad gemaakte afspraak om bij de planning en control documenten een overzicht van de geplande en gepleegde inhuur te verstrekken, Onderstaand treft u een overzicht aan van de werkelijk inhuur 2018. Samen met 24 Midden- en West-Brabantse gemeenten neemt de gemeente Steenbergen deel aan flex West-Brabant.

Inhuur 2018

Begroting 2018

Begr.na wijz.2018

Rekening 2018

Inhuur vanwege eenmalig beleid of projectopdrachten

Programma Bestuur en veiligheid

Toezichthouder Wabo (1 fte)

59.000

59.000

38.859

Toezichthouder handhaving (1 fte)

59.000

59.000

48.425

Inhuur (0,6 fte) tijdelijke uitbreiding TIP Huisvesting

15.000

15.000

13.808

Juridische zaken

-

20.000

-

Strategische advisering

-

50.000

33.561

Uitbesteding interne controlewerkzaamheden Concerncontrol

15.000

15.000

15.000

Uitbreiding formatie applicatiebeheerder zaakssteem

15.000

15.000

-

Programma Dienstverlening

Projectleider toptakenwebsite

14.000

14.000

18.778

Aanvragen bouwvergunningen tbv.bouwactiviteiten AFC

129.500

129.500

102.434

Programma Economie, recreatie en participatie

Inhuur centrummanager

-

30.000

17.408

Programma Beheer openbare ruimte

Detacheringsovereenkomst wijkteams

12.000

12.000

12.000

Inhuur tbv woonwagenbeleid

-

36.000

45.368

Inhuur t.b.v. diverse groenprojecten

25.000

25.000

9.261

Kostenplaats Beleid

Inhuur Sociaal Domein

60.000

60.000

79.799

Totaal

403.500

539.500

434.701

Inhuur vanwege vervanging van personeel

Programma Bestuur en veiligheid

Algemeen budget P&O inhuur uitzendkrachten bij ziekte e.d.

100.000

250.000

229.411

inhuur preventiemedewerker Preventie/Pro-aktie

-

5.236

5.236

inhuur preventiemedewerker Integrale Handhaving

36.650

36.650

36.650

Programma Dienstverlening

Inhuur preventiemedewerker Wabo vergunningen

-

31.414

31.414

Programma Sport en cultuur

Seizoenskrachten voor het zwembad De Meermin

en Aquadintel

109.049

91.587

126.552

Programma WMO en jeugd

Inhuur leerplicht

12.250

21.000

20.918

Programma Financiering

Inhuur vervanging WOZ

29.760

-

-

Extra capaciteit voor afhandelen WOZ-bezwaren

32.000

32.000

34.085

Kostenplaats Beleid/Publiekszaken

inhuur preventiemedewerker

-

5.236

5.236

Totaal

319.709

473.123

489.502

Inhuur vanwege de maatschappelijke opvatting

Programma Bestuur en veiligheid

Inhuur WVS personeel afdeling ondersteuning

26.000

26.000

25.526

Programma Sport en cultuur

Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de sportparken

10.848

10.848

10.662

Programma Beheer openbare ruimte

Inhuur onkruidbestrijding beheer openbare ruimte

20.000

20.000

18.570

Inhuur GOA-medewerker

25.000

25.000

9.261

Inhuur WVS personeel voor onderhoud van openbaar groen

195.000

326.085

332.515

Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de begraafplaatsen

30.500

30.500

34.567

Totaal

307.348

438.433

431.101

GENERAAL - TOTAAL

1.030.557

1.451.056

1.355.304